شرکت پمپ و فرمان توس

شرکت پمپ و فرمان توس

شرکت پمپ و فرمان توس با خودکفایی قطعات پمپ هیدرولیک فرمان خودروهای سواری به بهره برداری رسید . که تمامی ماشین آلات تولیدی و مونتاژی از کشور کره جنوبی وارد شده است . همچنین خطوط تولیدی جعبه فرمان هیدرولیک از شرکت Mando کره جنوبی در سال ۲۰۱۰ نصب و راه اندازی گردید .

امکانات تولیدی این سازمان شامل :

♦ خطوط ماشینکاری قطعات پمپ فرمان      ♦ خطوط تولیدی قطعات جعبه فرمان هیدرولیک و همچنین مونتاژ و تست      ♦ خطوط تولیدی و مونتاژی ستون فرمان   ♦ ماشین آلات و تجهیزات دایکست المینیوم