صنعتی

پمپ های هیدرولیک پیستونی محوری

پمپ هیدرولیک پیستونی محوری ( ۶ پیستون )

پمپ های هیدرولیک پیستونی ( محوری ) در گستره وسیعی از ماشین آلات کاربرد دارند . به دلیل هم محوری حرکت پیستون ها و محور شافت ، باز جانبی به پیستون ها وارد نشده و از عمر طولانی تر نسبت به سایر پمپ های هیدرولیک مشابه برخوردار می باشند . . فشار دائم این پمپ ها ۲۵۰ Bar و فشار لحظه ای آن تا ۳۰۰ Bar می باشد . موارد مصرف این گونه پمپ ها در تراکتورها ، ماشین آلات کشاورزی ، ماشین آلات خدمات شهری ، کمپرسی های کوچک ، جرثقیل ها ، شناورهای صیادی و … است .

پمپ هیدرولیک پیستونی محوری ( ۹ پیستون )

پمپ های هیدرولیک پیستونی ( محوری ) در گستره وسیعی از ماشین آلات کاربرد دارند . به دلیل هم محوری حرکت پیستون ها و محور شافت ، باز جانبی به پیستون ها وارد نشده و از عمر طولانی تر نسبت به سایر پمپ های هیدرولیک مشابه برخوردار می باشند . . فشار دائم این پمپ ها ۲۵۰ Bar و فشار لحظه ای آن تا ۳۰۰ Bar می باشد . موارد مصرف این گونه پمپ ها در تراکتورها ، ماشین آلات کشاورزی ، ماشین آلات خدمات شهری ، کمپرسی های کوچک ، جرثقیل ها ، شناورهای صیادی و … است .