صنعتی

سیستم فیلتراسیون یکپارچه آفلاین

سیستم فیلتراسیون یکپارچه آفلاین

آلودگی مهمترین عامل بروز اشکال در سیستم های هیدرولیک و آسیب دیدگی اجزای آن می باشد . رایجترین انواع الودگی عبارتند از : ♦ آلودگی مربوط به نفوذ آب ♦ آلودگی مربوط به نفوذ هوا ♦ آلودگی مربوط به نفوذ ذرات . نفوذ هر یک از عوامل آلوده کننده فوق به سیستم هیدرولیک می تواند در مدت زمان کوتاهی علاوه بر ایجاد اشکال در کیفیت و ماهیت روغنهیدرولیک موجب تخریب اجزاء سیستم مانند پمپ ها ، هیدروموتورها و شیرهای کنترل گردد . IHI پس از انجام تحقیقات گسترده در نقاط مختلف جهان و جمع اوری اطلاعات در ارتباط با نحوه مقابله با آلودگی مفرط محیطی در شرکت های معدنی، تکنولوژی جدیدی را شناسایی کرده است که برای حذف کلیه ذرات آلوده از سیستم بسیار موثر و مفید می باشد . این تکنولوژی حذف ذرات از فیلتر اینزرت های سلولزی پلیمرایز شده که تحت عنوان سیستم فیلتراسیون یکپارچه میکرونیزه IHI*HDU معرفی می گردد ، تشکیل شده است . جهت دریافت اطلاعات فنی بیشتر به قسمت دانلودها مراجعه کنید .

مزیت سیستم فیلتراسیون آف لاین میکرونیزه IHI*HDU نسبت به سایر سیستم ها

ظرفیت جمع آوری ذرات آلوده توسط فیلترهای خطوط فشار سیستم های هیدرولیک محدود بوده و هر چقدر سایز فیلترها کوچک تر شوند حجم جمع اوری ذرات نیز در آن محدود تر شده و در حد چند گرم می توانند ذرات جامد درون سیال را جمع اوری کنند . فیلترهای رایج خطوط فشار در اثر گرفتگی و کثیفی باعث افت فشار قابل توجهی برای سیستم خواهد شد و عبور روغن از منافذ نیمه باز فیلتر ، تحت فشار بالا باعث گرم شدن شدید روغن و همچنین پودر شدن مولکول های آن شده و در نتیجه ویسکوزیته روغن از بین می رود و یا تخریب می شود . در شرایطی که روغن تحت فشارو حرارت بالا به صورت پودر درآمده باشد ، وجود حداقل رطوبت و هوا در سیستم باعث ایجاد فرآیند اکسیداسیون برای سیال هیدرولیکی می شود . روغنی که دچار فرآیند اکسیداسیون شده باشد با سرعت بالایی با سایر ترکیبات افزوده شده و در آن مانند آنتی اسید ، آنتی فوم ، آنتی ویر و … واکنش انجام داده که علاوه بر از بین رفتن خواص هیدرولیکی و تغییر ماهیت ،باعث به جود آمدن پدیده های جدیدی مانند رزین و همچنین وارنیش خواهد شد . وجود رزین در روغن باعث ایجاد آلودگی فزاینده برای سیستم های هیدرولیک می شود و وجود وارنیش باعث شکل گیری یک لایه لعاب بسیار سخت بر روی سطوح صاف قطعات هیدرولیکی شده که لعاب شکل گرفته روی سطح باعث گریپاژ قطعات سیستم می گردد .