تحقیق و توسعه

گروه توسعه قطعات خودرو پیروز با توجه ویژه به تغییرات پیوسته در فناوری , حضور رقبا و اولویت های در حال تغییر مشتریان از فعالیتهای تحقیق و توسعه به عنوان موتور محرک نوآوری و کسب شرایط بهتر در بازار استفاده نموده است. با توجه به مسیر پیش‌بینی شده برای توسعه این شرکت و تفکر ایجاد محصولات جدید و هرچه بیشتر بومی، واحد تحقیق و توسعه گروه در حوزه‌های مرتبط به صورت تخصصی وارد شده وبا بهره گرفتن از قراردادهای انتقال دانش فنی با شرکتهای معتبر خارجی در حوزه سیستم فرمان خودرو و جکهای گازی در زمینه‌ی توسعه و تکوین محصول جدید گام برداشته است .

 هم اکنون این واحد با بهره گیری از نیروهای متخصص و دانش فنی بومی سازی شده توانمندی خود را در طراحی محصولات جدید و همچنین ایجاد تغییرات مهندسی بر روی محصولات جاری در راستای ارتقاء کیفیت و کسب بیشتر رضایت مشتریان و ساخت داخل کردن عمده قطعات مصرفی خود , به اثبات رسانده است .

جهت اجرای فعالیتهای توسعه و تکوین محصول  از به روز ترین نسخه های نرم افزارهای طراحی و شبیه سازی از قبیل SOLIDWORKS , CATIA , ANSYS , ABAQUS  استفاده میگردد.